AMBT Meeting room

กลุ่ม ทีมงานแอมบิชั่นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านงานขนส่ง ประเภทงานขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอวัสดุอุตสาหกรรม

และอื่นๆอีกหลากหลายจากประสบการณ์ในงานด้านขนส่งที่มากมาย ความชำนาญในฝีมือที่ควรค่าแก่การไว้ใจเป็นอย่างยิ่ง

ทำให้บริษัทของเรามีผู้ขอใช้บริการมากมายทั้งบริษัทข้ามชาติระดับโลกจนถึงบริษัทขนาดกลางและเล็กตามลำดับ